Czasem wirtualny model nie wystarczy i potrzebny jest rzeczywisty model. Nawet bardzo duży obiekt może być wykonany w skali 1:1 z doskonałą precyzją.